Naujienos

Imkimės veiksmų prieš neapykantos kurstymą ir neapykantos nusikaltimus

2013 07 19
Imkimės veiksmų prieš neapykantos kurstymą ir neapykantos nusikaltimus

Liepos 22 dieną  Europos Tarybos Judėjimas Be Neapykantos organizuoja akciją Europoje neapykantos nusikaltimų aukų paminėjimui ir rėmimui.

Pastaraisiais metais stebime įsisenėjusius ir naujus pagrindinių teisių pažeidimus, įskaitant fizinius ir žodinius išpuolius prieš mažumų grupes, imigrantus ir organizacijas, ginančias žmogaus orumą. Visos Europos šalys yra įsipareigojusios kovoti su diskriminacija ir netolerancija, įskaitant neapykantos kurstymą bei  neapykantos nusikaltimus.

Neapykantos nusikaltimų aukoms skirta akcija visoje Europoje – liepos 22 dieną

Liepos 22 d. Judėjimas Be Neapykantos skelbia akciją, skirtą neapykantos nusikaltimų aukoms paminėti, ir skatina žmones visoje Europoje paminėti ir remti neapykantos nusikaltimų aukas bei imtis veiksmų prieš neapykantos nusikaltimus.

Svarbi teisingumo dalis aukoms yra neapykantos nusikaltimų pripažinimas ir visuomenės sąmoningumas.

Liepos 22 diena buvo pasiūlyta jaunų žmonių, dalyvavusių kampanijoje prieš neapykantos kurstymą (angl. No Hate Speech campaign), kuri buvo skirta 2011 teroristinio išpuolio prie Norvegijos Vyriausybės  rūmų Osle  ir Utøya saloje aukoms atminti. Sprogimas prie Norvegijos vyriausybės rūmų ir žudynės pareikalavo 77 aukų, dauguma iš jų buvo jauni žmonės.

Ką galite padaryti Jūs?

Apsilankykite Judėjimas Be Neapykantos tinklapyje ir prisijunkite prie kampanijos prieš neapykantos kurstymą, rasizmą ir diskriminaciją virtualioje erdvėje. Ten rasite daugiau informacijos kaip įsitraukti ir ką galite nuveikti akcijos metu.

Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija kaip ir mes gerbia žmogaus teisių ir tolerancijos vertybes. Kaip  Europos Ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos Finansinių Mechanizmų rėmėjos šios valstybės yra strateginės Europos Tarybos Judėjimo Be Neapykantos partnerės kovoje su neapykantos kurstymu.

Remdami pilietinę visuomenę  bei  vykdydami kitas programas, EEE ir Norvegijos Finansiniai Mechanizmai vienijasi, siekdami  sumažinti augančius napykantos kurstymo ir eapykantos nusikaltimų mąstus Europoje.

Kas toliau?

NVO Programos Lietuvoje operatorius Žmogaus teisių stebėjimo institutas bendradarbiauja su ES Pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir, su EEE FM parama, rengia išsamią studiją apie neapykantos nusikaltimų aukų teisių padėtį Lietuvoje, teisinį reguliavimą ir praktiką, skiriant specialų dėmesį ES Nusikaltimų aukų teisių direktyvos įgyvendinimo procesui.

Š.m. lapkričio 12-13 dienomis FRA bei LR Teisingumo ministerijos Lietuvos pirmininkavimo metu rengiamoje tarptautinėje konferencijoje „Kova su neapykantos nusikaltimais ES“ pristatysime studijos pagrindu parengtą pranešimą, o po konferencijos surengtame NVO Programų operatorių susitikime aptarsime priemones ir galimybes kuo efektyviau integruoti kovą su neapykantos kurstymu ir pagalbą neapykantos nusikaltimų aukoms į pilietinės visuomenės projektus 15-oje ES šalių. Sekite mūsų naujienas tinklapyje ir FB puslapyje.

Daugiau informacijos galite rasti (anglų kalba):
Kaip EEE ir Norvegijos FM kovoja su neapykanta
Kaip mes bendradarbiaujame su Europos Taryba
Mūsų parama pilietinei visuomenei 15 Europos valstybių