Naujienos

Nauja galimybė ieškoti partnerių

2013 05 03
Nauja galimybė ieškoti partnerių

NVO Programos Lietuvoje interneto svetainėje pristatoma nauja priemonė visiems besidomintiems NVO Programa Lietuvoje, dirbantiems NVO sektoriuje ir norintiems praplėsti savo veiklos horizontą įtraukiant į vykdomus ar dar tik ruošiamus projektus partnerius tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio šalių. 

Skelbimų lenta skirta trumpos esminės informacijos apie organizaciją ar konkretų jos įgyvendinamą projektą pateikimui. 

Kviečiame šia galimybe naudotis visas Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, nepriklausomai nuo to, ar jos aktyviai domisi NVO Programa ir ketina teikti paraiškas, ar tik nori susipažinti su dominančioje srityje veikiančiomis organizacijomis bei praplėsti akiratį. 

Pačią skelbimų lentą bei rekomendacijas įkeliamiems skelbimams rasite svetainės skiltyje "Partnerių paieška".

Norintiems ieškoti partnerių iš užsienio šalių, rekomenduojame paskelbti apie tai angliškoje svetainės versijoje, kur veikia to paties formato skelbimų lenta anglų kalba. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad skelbimų lenta yra pasyvi partnerių užsienio šalyse paieškos priemonė, todėl net ir patalpinus skelbimą apie savo organizaciją, planuojamą projektą bei ieškomą partnerį, rekomenduojame organizacijų atstovams patiems aktyviai ieškoti partnerių. Informacija apie partnerių paieška Norvegijoje ir Islandijoje pateikiame svetainės skiltyje "NVO atstovai donorų šalyse".