Naujienos

Svarbi informacija pareiškėjams!

2013 04 25
Svarbi informacija pareiškėjams!

Džiaugiamės sulaukę pirmųjų mažų projektų paraiškų, tačiau pastebime, jog dauguma pareiškėjų neprideda visų kartu su paraiška reikalaujamų dokumentų.

Užpildyta paraiškos forma turi būti pateikta tiek atspausdinta versija su visais reikalaujamais priedais, pristatant adresu Didžioji g. 5 – 404, LT-01128 Vilnius iki gegužės 31 d. 16:00 val. arba siunčiant registruotu paštu (ant voko spaudo data turi būti ne vėlesnė kaip gegužės 31 d.), tiek turi būti atsiųsta elektroninė versija su skanuotais visais reikalaujamais priedais adresu registracija@nvoprograma.lt

Primename, kad teikdami mažo projekto paraišką kartu turite pridėti:

1. Projekto biudžetas (Priedas Nr.3);

2. Pareiškėjo ir partnerių (jei taikytina) organizacijos įstatų kopijas (jei įstatai buvo pakeisti 2011 - 2013 m. laikotarpiu, papildomai pateikti ir ankstesnę (-es) versiją (-as);

3. Pareiškėjo ir partnerių (jei taikytina) organizacijų registracijos pažymėjimo kopijas;

4. Įgaliojimas pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas);

5. Pareiškėjo deklaracija (Priedas Nr.4);

6. Partnerio/ Asocijuoto partnerio deklaracija (jei taikytina) (Priedas Nr.5, Priedas Nr.6);

7. Partnerystės sutartis (jei taikytina) arba ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo projekte;

8. Projekto komandos narių gyvenimo aprašymai (CV) arba trumpi susijusios patirties aprašymai;

9. Dokumentai, įrodantys lėšų, reikalingų pareiškėjo nuosavam finansiniam indėliui į Projektą, disponavimą arba jų gavimą;

10. Pareiškėjo ir partnerių (jei taikytina) organizacijų finansinės atskaitomybės dokumentai už 2010 - 2012 m. laikotarpį arba nuo organizacijų įsteigimo datos, jei jos įsteigtos mažiau nei prieš 3 metus;

11. Srityje, kurioje prašoma paramos, įvykdytų projektų sąrašas (taikoma Pareiškėjui ir partneriams) (Priedas Nr.7);

12. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita už 2011 - 2012 m. laikotarpį (forma FR 0478) (taikoma Pareiškėjui ir partneriams);