Naujienos

Tinkamos šalys partnerystėms bei ekspertų įtraukimas

2013 03 28
Tinkamos šalys partnerystėms bei ekspertų įtraukimas

Atsižvelgiant į gaunamas gausias potencialių pareiškėjų užklausas, NVO Programos Operatorius pateikė Finansinių Mechanizmų Valdybai (FMV) užklausą dėl partnerysčių bei asocijuotų partnerysčių su ES šalimis, kurios nepatenka į EEE Finansinio Mechanizmo paramos gavėjų sąrašą, NVO Programos Lietuvoje rėmuose. FMV vienareikšmiškai informavo, kad partnerystės bei asocijuotos partnerystės galimos tik su šalių-donorių bei šalių-paramos gavėjų organizacijomis (papildoma tinkama valstybė – Baltarusija).

Tinkamos partnerystėms/asocijuotoms partnerystėms šalys:

-     Donorų šalys: Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas

-   Paramos gavėjos: Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Graikija, Vengrija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija.

Taip pat FMV užklausta dėl ekspertų iš ES šalių, nepatenkančių į EEE Finansinio Mechanizmo paramos gavėjų sąrašą, įtraukimo į projektines veiklas. FMV išaiškinime teigiama, kad kviesti ekspertus iš bet kurios ES šalies ir mokėti jiems atlygį už suteiktas paslaugas leidžiama, tačiau būtina laikytis viešųjų pirkimų taisyklių. Gairėse pareiškėjams paaiškinta kokių pirkimo taisyklių turi laikytis NVO, kurios nėra perkančiosios organizacijos. NVO, kurios yra perkančiosios organizacijos, turi atlikti pirkimus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais reikalavimais.