Naujienos

Kova su neapykantos kurstymu internete: Kampanija prasideda kovo 22 dieną

2013 03 22
Kova su neapykantos kurstymu internete: Kampanija prasideda kovo 22 dieną

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai sudarė strateginę partnerystę su Europos Taryba tolerancijos ir žmogaus teisių skatinimui. NVO Programos, finansuojamos EEE FM, remia veiklas, skirtas kovai su neapykanta.

Pastaraisiais metais Europoje stebimi nuolatiniai žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant mažumų, migrantų ir žmogaus teisių gynėjų įžeidinėjimus ir fizinius užpuolimus. Susirūpinę padėtimi, EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai apjungė pajėgas su Europos Taryba ir remia Judėjimą Be Neapykantos (No Hate Speech Movement). Ši kampanija prieš neapykantos kurstymą internete prasideda 2013 m. kovo 22 d. ir tęsis iki 2014 m.

Kampanijos tikslas yra imtis priemonių prieš neapykantos kurstymą internete visomis formomis – tuo pat metu gerbiant saviraiškos laisvę. Judėjimas Be Neapykantos paremtas žmogaus teisių švietimu, jaunimo dalyvavimu ir žiniasklaidos raštingumu.

EEE FM remia NVO Projektus

Nevyriausybinės organizacijos Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje kviečiamos NVO Programoms teikti projektus, kuriuose numatytos veiklos, skirtos kovai su neapykantos kurstymu. NVO Programa Lietuvoje skiria ypatingą dėmesį kovai su neapykantos kurstymu, neapykantos nusikaltimais ir ekstremizmu. Šią savaitę vykusiuose informaciniuose seminaruose nevyriausybininkams buvo išsamiai pristatyti šie Programos prioritetai.

Parama pilietinei visuomenei yra vienas iš svarbiausių EEE FM prioritetų – per 15 šalių paramos gavėjų parama NVO Programoms sudaro 147 milijonus eurų.

Demokratinių vertybių skatinimas, įskaitant žmogaus teises, gerą valdymą, kovą su diskriminacija, toleranciją, lyčių lygybę, socialinės atskirties mažinimą yra Programų dėmesio centre. Bent 10 procentų lėšų nukreipta į vaikus ir jaunimą (ar vaikų ir jaunimo organizacijas bei veiklas). (Lietuvos NVO Programoje planuojama tam skirti beveik 15 procentų fondo.)

Nevyriausybinėms organizacijoms taip pat turi būti prieinamas finansavimas per daugelį kitų tematinių EEE ir Norvegijos FM programų. Tokiu būdu šie finansiniai mechanizmai tampa viena iš pirmaujančių paramos priemonių pilietinei visuomenei Centrinėje ir Pietų Europoje.

Kas yra neapykantos kurstymas?

Neapykantos kurstymas, kaip apibrėžta Europos Tarybos dokumentuose, apima visas saviraiškos formas, kurios skleidžia, kursto, skatina ar pateisina rasinę neapykantą, ksenofobiją, antisemitizmą ar kitas neapykantos formas, pagrįstas nepakantumu, įskaitant: nepakantumą, išreiškiamą agresyviu nacionalizmu ir etnocentrizmu, diskriminaciją ir priešiškumą mažumoms, migrantams ir imigrantų kilmės asmenims.

Naudingos nuorodos:

Paskaitykite daugiau apie Judėjimą Be Neapykantos čia: http://act4hre.coe.int/eng/The-Campaign

Judėjimo Be Neapykantos kampanijos tinklapis (paleidžiamas 2013 m. kovo 22 d.) www.nohatespeechmovement.org

Daugiau apie NVO Programas ir kaip aplikuoti finansavimui:  http://eeagrants.org/What-we-do/Programme-areas/Civil-society/NGO-Programmes