Naujienos

NVO Programa Lietuvoje sieks išjudinti įstrigusias reformas

2013 03 14
NVO Programa Lietuvoje sieks išjudinti įstrigusias reformas

Žmogaus teisių stebėjimo institutas drauge su OSFL Projektais bei Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje kviečia į spaudos konferenciją, vyksiančią š. m. kovo 18 d. 11:00 BNS Spaudos konferencijų salėje (Jogailos g. 9/1, Vilnius (4 aukštas)), kurios metu bus paskelbtas pirmasis NVO Programos Lietuvoje atviras kvietimas bei pristatyti Programos tikslai.

NVO Programos tematinė ašis – žmogaus teisės, tad Programa skatins ir sieks visokeriopai remti nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas, nukreiptas į įsisenėjusių žmogaus teisių problemų sprendimą, tame tarpe – vaiko teisių apsaugos sistemos bei institucinės globos sistemos reformavimo iniciatyvas, pagaliau sulaukusias dėmesio ir plačiai aptariamas viešajame diskurse.

Programos metu bus remiamas aktyvus nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas į sprendimų priėmimo procesą, dalyvavimas teisėkūroje, pilnavertė partnerystė tiek municipalinės, tiek nacionalinės valdžios lygmeniu, siekiant prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros. Šiaurės šalys, ypatingai Norvegija, yra sukaupusios daug vertingos patirties tokiuose jautriuose klausimuose, kaip vaiko teisių apsauga ir šeiminės globos sistemos kūrimas, tad Lietuvos bei Norvegijos organizacijų bendradarbiavimas būtų išties naudingas tiek Lietuvos vaikų padėties gerinimui, tiek dvišalių santykių stiprinimui ir visapusiškam vystymui.

Spaudos konferencijoje dalyvaus:
  • Dainius Pūras, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas
  • Dovilė Šakalienė, NVO Programos Lietuvoje direktorė
  • Leif Arne Ulland, Norvegijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti visas žiniasklaidos priemones, kurioms rūpi pažeidžiamiausių mūsų visuomenės narių padėtis ir kurios suvokia pilietinės visuomenės stiprinimo būtinybę.

Daugiau informacijos:

Dovilė Šakalienė, tel.: +370 5 2314681, el.p.: dovile.sakaliene@nvoprograma.lt

NVO Programa Lietuvoje – tai Europos Ekonominės Erdvės 2009-2014 metų finansinio mechanizmo, kurį finansuoja Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas, dalis. Programos tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino. Bendras 2009-2014 metų NVO Programos Lietuvoje biudžetas - 5,5 milijonai eurų (realus Programos įgyvendinimas – 2013-2016 metais). NVO Programos Lietuvoje operatorius – Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI)  drauge su partneriu OSFL Projektai.