Naujienos

Papildomo Kvietimo projektų vertinimo rezultatai

2016 01 06

2015 m. gruodžio 29 d. įvyko NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos posėdis, kurio metu peržiūrėtas Atrankos Komiteto suformuotas papildomo kvietimo teikti paraiškas rekomenduojamų finansuoti projektų sąrašas, įvertintas vertinimo ekspertų ir Atrankos Komiteto pateiktų pastabų, pasiūlymų ir rekomendacijų sąrašas, bei priimtas sprendimas skirti paramą.

Įvertinus ir susumavus, iki NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos posėdžio dienos, užbaigtų projektų nepanaudotų paramos lėšų likučius, papildomo kvietimo projektų finansavimui skirtos lėšos buvo padidintos nuo 32,382.75 EUR iki 53,933.00 EUR. Džiaugiamės galėdami pasiūlyti papildomą finansavimą didesniam skaičiui projektų.

Patvirtintą finansuojamų, rezervinių projektų sąraše esančių ir nefinansuojamų projektų sąrašą galite rasti čia. Rezervinių projektų sąraše esantiems projektams galės būti pasiūlyta tiek papildomų lėšų, kiek jų liks nepanaudotų, paskyrus papildomą finansavimą patvirtintiems projektams bei užbaigus kitus NVO Programos Lietuvoje finansuojamus projektus.

NVO Programos Lietuvoje projektų priežiūros vadovės artimiausiu metu susisieks su kiekvienu finansuojamo projekto vykdytoju dėl ekspertų ir atrankos komiteto pateiktų pastabų, pasiūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo bei projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimo.