Svarbiausios datos

Iš anksto nustatytų projektų įgyvendinimo koncepcijų Atrankos komiteto posėdis

2014 12 02

Š. m. gruodžio 2 d. planuojamas NVO Programos Lietuvoje iš anksto nustatytų projektų Atrankos Komiteto posėdis, kurio metu Atrankos komitetas įvertins pareiškėjų, pateikusių koncepcijas Projektui Nr. 2 „NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai įtakoti politikos formavimo procesus“, atitiktį administraciniams ir veiklos principų kriterijams, taip pat preliminariai įvertins pareiškėjų motyvaciją įgyvendinti iš anksto nustatytus projektus bei siūlomą projekto įgyvendinimo metodologiją.