Naujienos

Įvyko Iš anksto nustatytų projektų įgyvendinimo koncepcijų Atrankos komiteto posėdis

2014 11 25
Įvyko Iš anksto nustatytų projektų įgyvendinimo koncepcijų Atrankos komiteto posėdis

2014 m. lapkričio 21 d. įvyko Iš anksto nustatytų projektų įgyvendinimo koncepcijų Atrankos komiteto posėdis, kurio metu Atrankos komitetas įvertino pareiškėjų, pateikusių paraiškas Projektams Nr. 1* ir Nr. 3**, atitiktį administraciniams ir veiklos principų kriterijams, taip pat pareiškėjų motyvaciją įgyvendinti iš anksto nustatytus projektus bei siūlomą projekto įgyvendinimo metodologiją.

Pareiškėjų kviečiamų pateikti išvystytą iš anksto nustatyto projekto įgyvendinimo paraišką sąrašą rasite čia.
 
Dėmesio! Projekto Nr. 2 “NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai įtakoti politikos formavimo procesus“ Atrankos Komiteto posėdis įvyks š. m. gruodžio 2 d. 
 
*"NVO tvarumo strategijų kūrimas ir finansavimo šaltinių įvairinimas papildant specifikuotomis lėšų 
pritraukimo strategijomis";
**"Lietuvos NVO sektoriaus žemėlapis: vertinimo studija su rekomendacijomis".