Naujienos

Įvyko Projektų valdymo mokymai projektų vykdytojams

2014 10 29
Įvyko Projektų valdymo mokymai projektų vykdytojams

Š. m. spalio 28 d. įvyko Projektų valdymo mokymai skirti II-ojo Kvietimo teikti paraiškas metu atrinktų finansuoti projektų vykdytojams. Šių mokymų metu buvo pristatyta projektų įgyvendinimo priežiūros ir atsiskaitymo tvarka, veiklų kokybės užtikrinimo reikalavimai, veiklų ir/ar biudžeto korekcijų galimybės bei tvarka, aptarti finansinių srautų planavimo ypatumai ir projektų viešinimo reikalavimai bei kiti projektų valdymo klausimai. 

Mokymų medžiaga:

Projektų įgyvendinimo procesas: administravimo dokumentai ir ataskaitos. Kaip bendrausime?

Projektų priežiūra: planinės ir neplaninės patikros, renginių patikros, projekto keitimų tvarka.

Finansų valdymas.

NVO Programos Lietuvoje viešinimo ir komunikacijos reikalavimai.

Veiklų vykdymo ir pasiektinų rodiklių sąsaja, veiklos įgyvendinimo pagrindimai. Rezultatais pagrįsto valdymo aspektų taikymas projekte.

Projekto rizikos: stebėsena ir valdymas.

Mokymų akimirkos: