Naujienos

Dėl atviro Kvietimo teikti pasiūlymus projektų įgyvendinimui laikotarpio pratęsimo (PAPILDYTA)

2014 10 16
Dėl atviro Kvietimo teikti pasiūlymus projektų įgyvendinimui laikotarpio pratęsimo (PAPILDYTA)
Š. m. rugsėjo 12 d. NVO Programos Lietuvoje operatorius paskelbė atvirą kvietimą teikti pasiūlymus trijų iš anksto nustatytų projektų (pre-defined projects) įgyvendinimui (atviro kvietimo skelbimą pasieksite paspaudę šią nuorodą). Šio kvietimo tikslas – atrinkti vykdytojus projektams, kurių koncepcija ir iš dalies turinys yra apibrėžti, bei kurie skirti paskleisti naudą platesniu mastu Lietuvos NVO sektoriuje. 
 
Iki šio kvietimo pasiūlymų pateikimo galutinės datos – spalio 13 d. – gautas pasiūlymų projektų įgyvendinimui kiekis nėra pakankamas užtikrinti efektyvią konkurenciją tarp pasiūlymų teikėjų kiekvieno iš numatytų projektų įgyvendinimo konkurse. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, atviro kvietimo teikti pasiūlymus projekto Nr. 1 įgyvendinimui laikotarpis pratęsiamas iki š. m. lapkričio 14 d., o projektų Nr. 2 ir Nr. 3 įgyvendinimui - iki š. m. spalio 27 d. Kitos pasiūlymų pateikimo sąlygos, nurodytos kvietimo skelbime, nesikeičia. 
 

Projekto Nr. 1 gairės pareiškėjams papildytos suteikiant galimybę Europos Sąjungos ir Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos šalių juridiniams ir fiziniams asmenims dalyvauti šio projekto vykdytojo atrankos konkurse kaip pareiškėjams.

Projektų Nr. 2 ir Nr. 3 gairės pareiškėjams ir kitos pasiūlymų pateikimo sąlygos, nurodytos kvietimo skelbime, nesikeičia.

Papildytą atviro kvietimo teikti pasiūlymus projektų įgyvendinimui skelbimą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą.

Pasiūlymų teikėjus ypatingai kviečiame atkreipti dėmesį į 1-ąjį nustatytą projektą „NVO tvarumo strategijų kūrimas ir finansavimo šaltinių įvairinimas papildant specifikuotomis lėšų pritraukimo strategijomis“, kurio įgyvendinimui gautas mažiausias pasiūlymų skaičius.
 
Dėl detalesnės informacijos apie atvirą kvietimą teikti pasiūlymus projektų įgyvendinimui prašome kreiptis į NVO Programos Lietuvoje koordinatorių Tomą Kubilių (tel. (8-5) 231 4681, tomas.kubilius@nvoprograma.lt).