Naujienos

Skelbiamas nebaigtinis II-ojo Kvietimo projektų, kuriems skirta parama, sąrašas

2014 09 26
Skelbiamas nebaigtinis II-ojo Kvietimo projektų, kuriems skirta parama, sąrašas

Š. m. rugsėjo 23 d. įvyko NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos posėdis, kurio metu peržiūrėtas Atrankos Komiteto suformuotas rekomenduojamų finansuoti projektų sąrašas, įvertintas Atrankos Komiteto bei NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos numatytų pakeitimų įgyvendinimas, bei priimtas sprendimas skirti paramą. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šis sprendimas apima tik tuos projektus, kurie Atrankos Komiteto buvo rekomenduoti finansavimui ir neapima rezervo sąraše esančių projektų. Pastariesiems pagal lėšų likutį kiekviename siekiamame poveikyje eilės tvarka pagal sudarytą reitingą yra siūlomas mažesnis finansavimas, nei buvo prašoma paraiškoje, taip pat derinamos kitos projekto įgyvendinimo sąlygos, susijusios su Atrankos Komiteto ir ekspertų pastabomis bei rekomendacijomis. Pilnas II-ojo kvietimo teikti paraiškas finansuojamų projektų sąrašas bus paskelbtas patvirtinus rezervo sąraše esančių projektų finansavimą. 

Žemiau pateiktame sąraše nurodyti NVO Programos Lietuvoje (2009-2014 m. laikotarpio) II-ojo kvietimo teikti paraiškas dideli bei maži projektai, kuriems skirta parama. 
 
Patvirtintą finansuojamų projektų sąrašą galite rasti čia.
 
Patvirtintiems projektams iš viso paskirstyta 4.716.116,62 litų (1.365.881,78 eurų) NVO Programos Lietuvoje fondo lėšų. Lėšų likučiai kiekviename siekiamame poveikyje nurodyti žemiau esančioje lentelėje.
 
Poveikis
 
Skirta lėšų II-ajam kvietimui, LTL (EUR)

Lėšų likutis, patvirtinus rekomenduojamus finansuoti projektus, LTL (EUR)

Sustiprintas aktyvus pilietiškumas*
578.547,74 (167.559,01)
83.618,42
(24.217,57)

Išaugęs NVO įsitraukimas į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis*

1.132.392,61 (327.963,57)
430.639,53 (124.721,83)
Demokratijos vertybių ir žmogaus teisių sklaida
829.966,78 (240.374,99)
186.668,32 (54.062,88)
Išvystytas NVO advokacijos ir pilietinės kontrolės vaidmuo
978.921,83 (283.515,36)
18.975,49
(5.495,68)
Sustiprinti drauge dirbančių NVO tinklai ir koalicijos
330.718,76
(95.782,77)
194.872,76 (56.439,05)

Sustiprinti NVO gebėjimai ir sukurta palanki aplinka NVO sektoriui

860.491,36 (249.215,52)
448.032,16 (129.759,08)

Pagerėjęs gerbūvio ir bazinių socialinių paslaugų teikimas numatytoms tikslinėms grupėms

1.120.246,57 (324.445,83)
116.590,77 (33.767,02)
Pažeidžiamų grupių įgalinimas
441.063,24 (127.740,74)
76.834,82
(22.252,90)
VISO
6.272.348,89 (1.816.597,80)
1.556.232,27 (450.716,02)
 
Nuoširdžiai sveikiname patvirtintų projektų autorius bei linkime visokeriopos sėkmės nelengvame Lietuvos pilietinės visuomenės vystymo kelyje.