Naujienos

II-ojo kvietimo teikti paraiškas rezultatai (PAPILDYTA)

2014 07 23
II-ojo kvietimo teikti paraiškas rezultatai (PAPILDYTA)

2014 m. liepos 16-17 dienomis įvyko NVO Programos Lietuvoje Projektų Atrankos Komiteto (PAK) posėdis, kurio metu buvo sprendžiama dėl rekomendacijų skirti NVO Programos Lietuvoje fondo paramą II-ojo kvietimo projektų įgyvendinimui.

Posėdžio metu Komiteto nariai peržiūrėjo visas administracinės atitikties ir ekspertinio vertinimo etapus įveikusias paraiškas ir, atsižvelgiant į paraiškų poziciją reitinge pagal ekspertų suteiktus balus, (žr. vertinimo kriterijus čia) bei II–ajam kvietimui skirtą paramos dydį (žr. bendrą paramos sumą bei sumas, skirtas atskiriems poveikiams, čia), pateikė rekomendacijas dėl projektų finansavimo bei projektų įtraukimo į rezervo sąrašą. Rezervo sąraše esantiems projektams bus pasiūlytas finansavimas eilės tvarka pagal reitingą, atsižvelgiant į paramos lėšų likučius kiekviename poveikyje. Skelbiamame sąraše pateikti aštuoni reitingai, sudaryti pagal siekiamus poveikius, kuriuos pareiškėjai pasirinko rengdami projekto paraišką.
 
NVO Programos operatoriaus valdyba, atsižvelgdama į Projektų Atrankos Komiteto sudarytą rekomenduojamų finansuoti ir rezervo projektų sąrašą, bei siekdama sudaryti visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo jų projektuose pasirinkto siekiamo poveikio, vienodas galimybes gauti finansavimą, nusprendė pasiūlyti Projektų Atrankos Komitetui siekiamuose poveikiuose Nr. 4 ir Nr. 8 suformuoti rezervo projektų sąrašus. Projektų Atrankos Komitetas minėtuose poveikiuose nebuvo suformavęs rezervo projektų sąrašų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad skyrus visuose poveikiuose numatytą finansavimą rekomenduojamiems projektams, arba kai kuriems projektams atsisakius sudaryti projektų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, gali susidaryti lėšų likučiai, nuspręsta praplėsti rezervo projektų sąrašą taip, kad kiekviename iš Programos siekiamų poveikių būtų bent po vieną rezervo projektą. 
 
 
- Projektai, rekomenduojami finansuoti, pažymėti žalia spalva,
- Projektai, įtraukti į rezervo sąrašą, pažymėti geltona spalva,
- Projektai, nepatekę į rekomenduojamų finansuoti bei rezervinį sąrašus, nepažymėti spalva.
 
NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos patvirtintas II-ojo kvietimo projektų, kuriems skiriama parama, sąrašas bus paskelbtas 2014 m. rugsėjo mėn., suderinus su rekomenduojamų finansuoti bei rezervo projektų pareiškėjais Atrankos Komiteto bei Operatoriaus Valdybos numatytas sąlygas, pastabas bei rekomendacijas.
 
Su rekomenduojamų finansuoti ir rezervo projektų pareiškėjais bus susisiekta tarp rugpjūčio mėn. 1 - 15 d.

 

 

Atnaujinta 2014 m. liepos 23 d.