Renginiai

Projektų finansavimo sutarčių pasirašymas

2014 09 30

Planuojama, kad š. m. rugsėjo 5 – 30 d. su visais II kvietimo teikti paraiškas pareiškėjais, gavusiais teigiamą sprendimą dėl projekto finansavimo, bus pasirašytos projektų įgyvendinimo, finansavimo ir priežiūros sutartys. 

Sutarčių derinimo procesas bus pradėtas iš karto po sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo, todėl pareiškėjų prašome užtikrinti, kad paraiškose nurodytais kontaktiniais duomenimis galėtume pasiekti jų atstovus, įgaliotus derinti ir pasirašyti sutartį.