Renginiai

Numatoma Projektų Atrankos Komiteto posėdžio data

2014 07 17

Š. m. liepos 17 d. planuojamas Projektų Atrankos Komiteto posėdis, kurio metu komiteto nariai teiks rekomendacijas Operatoriaus valdybai dėl paramos skyrimo mažiems projektams. Atrankos komitetas formuoja rekomendacijas remdamasis projektų reitingu, ekspertų komentarais, turimomis NVO sektoriaus ir tematinių sričių žiniomis bei patirtimi, taip pat atsižvelgdami į bendrą Europos Ekonominės Erdvės Finansinių Mechanizmų 2009 – 2014 m. tikslą, siekiamus Programos poveikius, rezultatus ir rodiklius.

Su Atrankos Komiteto nariais galite susipažinti čia.