Svarbiausios datos

Numatoma Projektų Atrankos Komiteto posėdžio data

2014 07 16

Š. m. liepos 16 d. planuojamas Projektų Atrankos Komiteto (PAK) posėdis, kurio metu komiteto nariai teiks rekomendacijas Operatoriaus valdybai dėl paramos skyrimo išvystytiems dideliems projektams. PAK formuoja rekomendacijas remdamasis projektų reitingu, ekspertų komentarais, turimomis NVO sektoriaus ir tematinių sričių žiniomis bei patirtimi, taip pat atsižvelgdami į bendrą Europos Ekonominės Erdvės Finansinių Mechanizmų 2009 – 2014 m. tikslą, siekiamus NVO Programos poveikius, rezultatus ir rodiklius.

Su Atrankos Komiteto nariais galite susipažinti čia.