Naujienos

Mažų projektų pareiškėjų dėmesiui (PAPILDYTA)!

2014 03 18
Mažų projektų pareiškėjų dėmesiui (PAPILDYTA)!
Papildoma informacija mažų projektų paraiškų teikėjams. 
 
Jei nepavyko išsiųsti elektroninių paraiškos dokumentų el. pašto adresu registracija@nvoprograma.lt, prašome siųsti juos papildomu pašto adresu nvoparaiskos@gmail.com. Paraiškų pateikimo data š. m. kovo 31 d.
 
Š. m. kovo 31 d., 16.00 val. pasibaigs mažų projektų pateikimo terminas. Primename paraiškų teikimo tvarką ir reikalavimus:
 
1. Norėdami teikti mažo projekto paraišką, turite užpildyti paraiškos formą (Priedas Nr. 2);
2. Kartu su užpildyta paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:
 
 
Projekto pareiškėjas:
1. Projekto biudžetas (Priedas Nr. 3);
2. Organizacijos įstatų patvirtinta kopija* (jei įstatai buvo pakeisti 2012 – 2014 m. laikotarpiu, pateikti ir ankstesnę (-es) versiją (-as);
3. Pareiškėjo organizacijos registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija*;
4. Įgaliojimo pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas) patvirtinta kopija*;
5. Pareiškėjo deklaracijos originalas (Priedas Nr. 4);
6. Projekto komandos narių gyvenimo aprašymai (CV, su asmens parašu) ir trumpi susijusios patirties aprašymai;
7. Jei projekto papildomam finansavimui lėšos bus skolinamos ar gautos iš rėmėjų, turite pateikti skolintojo ar rėmėjo garantinį raštą apie tai nurodant sumą.
8. Pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentai už 2011 – 2013 m. laikotarpį arba nuo organizacijos įsteigimo datos, jei ji įsteigta mažiau nei prieš 3 metus (Balansas, veiklos rezultatų ataskaita);
9. Srityje, kurioje prašoma paramos, įvykdytų projektų sąrašas (Priedas Nr. 7);
10. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita už 2012 – 2013 m. laikotarpį (forma FR 0478).
 
Projekto partneris (jei turite):
1. Partnerio (-ių) organizacijos (-ų) įstatų patvirtinta kopija* (jei įstatai buvo pakeisti 2012 – 2014 m. laikotarpiu pateikiama ir ankstesnė jų versija);
2. Partnerio (-ių) organizacijos (-ų) registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija*;
3. Partnerio (-ių) deklaracijos originalas (Priedas Nr. 5);
4. Ketinimų bendradarbiauti projekte protokolo patvirtinta kopija*;
5. Projekto komandos narių gyvenimo aprašymai (CV, su asmens parašu) ir trumpi susijusios patirties aprašymai, jei Projekte dirbs partnerio (-ių) darbuotojai;
6. Partnerio (-ių) organizacijos (-ų) finansinės atskaitomybės dokumentai už 2011 – 2013 m. laikotarpį arba nuo organizacijos (-ų) įsteigimo datos, jei ji (-os) įsteigta (-os) mažiau nei prieš 3 metus (Balansas, veiklos rezultatų ataskaita);
7. Srityje, kurioje prašoma paramos, įvykdytų projektų sąrašas (Priedas Nr. 7);
8. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita už 2012 – 2013 m. laikotarpį (Lietuvos partneriui taikoma forma FR 0478, užsienio partneriui atitinkama jo šalies forma).
 
Projekto asocijuotas partneris (jei turite):
1. Asocijuoto (-ų) partnerio (-ių) deklaracijos patvirtinta kopija* (Priedas Nr. 6);
2. Ketinimų bendradarbiauti projekte protokolo patvirtinta kopija*.
 
* Patvirtinta kopija turi būti su žyma “Kopija tikra“ bei pasirašyta organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.
 
3. Turint visus reikiamus dokumentus juos atsispausdinate ir/ar nukopijuojate (įstatai, registracijos pažymėjimas ir kt.), tuomet pasirašote, dokumentų kopijas patvirtinate žyma „Kopija tikra“, nuskanuojate, išsaugote PDF formatu.
4. Visus skanuotus dokumentus siunčiate Programos operatoriui el. pašto adresu: registracija@nvoprograma.lt iki š. m. kovo 31 d. 16.00 val.
 
Pastaba. Mažo projekto paraiškos forma turi būti atsiųsta ir Word formatu, o biudžetas Excel formatu.
 
5. Visus popierinius dokumentus  dedate į voką ir pristatote ar siunčiate Programos Operatoriaus adresu: 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Didžioji g. 5, LT-01128 Vilnius, Lietuva. 
 
Pastaba. Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į Programos Operatoriaus biurą, galutinis terminas yra š. m. kovo 31 d. 16.00 val.
 
Popierinė mažo projekto paraiškos forma su visais privalomais pateikti dokumentais neturi būti specifiškai įrišta, pakanka visus lapus įsegti įsagėle, ar įsegti į aplanką su įsagėle.
 
6. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad trūkstant nors vieno iš šių išvardintų dokumentų, paraiška diskvalifikuojama: paraiškos forma, biudžeto forma, įstatai, registravimo pažymėjimas, įvykdytų projektų sąrašas (Priedas Nr.7).
 
Daugiau informacijos apie Paraiškų teikimo procesą rasite Gairėse pareiškėjams, ar mokymų medžiagoje.