Renginiai

Numatoma Projektų Atrankos Komiteto posėdžio data

2014 05 07

Š. m. gegužės 7 d. planuojama, kad įvyks Projektų Atrankos Komiteto posėdis, kurio metu komiteto nariai teiks rekomendacijas Operatoriaus valdybai dėl didelių projektų koncepcijų paraiškų įtraukimo į vystytinų projektų sąrašą. Atrankos komitetas formuoja rekomendacijas remdamasis projektų reitingu, ekspertų komentarais, turimomis NVO sektoriaus ir tematinių sričių žiniomis ir patirtimi, bei atsižvelgdami į bendrą Europos Ekonominės Erdvės Finansinių Mechanizmų 2009 – 2014 m. tikslą, laukiamus Programos poveikius, rezultatus ir rodiklius.

Su Atrankos komiteto nariais galite susipažinti čia.