Naujienos

Didelių projektų koncepcijų pareiškėjų dėmesiui!

2014 03 04
Didelių projektų koncepcijų pareiškėjų dėmesiui!

Š. m. kovo 7 d., 16.00 val. pasibaigs didelių projektų koncepcijų pateikimo terminas. Primename paraiškų teikimo tvarką ir reikalavimus:

1. Norėdami teikti didelio projekto koncepciją, turite užpildyti Koncepcijos paraiškos formą (Priedas Nr. 2A);
2. Kartu su užpildyta paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:
 
Projekto pareiškėjas:
1. Organizacijos įstatų patvirtinta kopija* (jei įstatai buvo pakeisti 2012 - 2014 m. laikotarpiu, prašome papildomai pateikti ir ankstesnę (-es) versiją (-as));
2. Pareiškėjo organizacijos registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija*;
3. Įgaliojimo pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas) patvirtinta kopija*;
4. Pareiškėjo deklaracijos originalas (Priedas Nr. 4);
5. Projekto komandos narių gyvenimo aprašymai (CV, su asmens parašu) ir trumpi susijusios patirties aprašymai;
6. Srityje, kurioje prašoma paramos, įvykdytų projektų sąrašas (Priedas Nr. 7);
7. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita už 2012-2013 m. laikotarpį (forma FR 0478). Jei ataskaitos pateikti negalite turi būti pridėtas vadovo, ar įgalioto asmens pasirašytas raštas, nurodant dokumento nepateikimo priežastis.
 
Projekto partneris (jei turite):
1. Partnerio (-ių) organizacijos (-ų) įstatų patvirtinta (-os) kopijos* (jei įstatai buvo pakeisti 2012 – 2014 m. laikotarpiu pateikiama ir ankstesnė jų versija);
2. Partnerio (-ių) organizacijos (-ų) registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija*;
3. Partnerio (-ių) deklaracijos originalas (Priedas Nr. 5);
4. Ketinimų bendradarbiauti projekte protokolo patvirtinta kopija*;
5. Projekto komandos narių gyvenimo aprašymai (CV, su asmens parašu) ir trumpi susijusios patirties aprašymai, jei Projekte dirbs partnerio (-ių) darbuotojai;
6. Srityje, kurioje prašoma paramos, įvykdytų projektų sąrašas (Priedas Nr. 7);
7. Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita už 2012 – 2013 m. laikotarpį (Lietuvos partneriui taikoma forma FR 0478, užsienio partneriui atitinkama jo šalies forma). Jei ataskaitos partneris pateikti negali turi būti pridėtas partnerio organizacijos vadovo, ar įgalioto asmens pasirašytas raštas, nurodant dokumento nepateikimo priežastis.
 
Projekto asocijuotas partneris (jei turite):
1. Asocijuoto (-ų) partnerio (-ių) deklaracijos patvirtinta kopija* (Priedas Nr. 6);
2. Ketinimų bendradarbiauti projekte protokolo patvirtinta kopija*.
 
* Patvirtinta kopija turi būti su žyma “Kopija tikra“ bei pasirašyta organizacijos vadovo ar įgalioto asmens.
 
3. Turint visus reikiamus dokumentus juos atsispausdinate ir/ar nukopijuojate (įstatai, registracijos pažymėjimas ir kt.), tuomet pasirašote/patvirtinate žyma „Kopija tikra“, nuskanuojate, išsaugote PDF formatu.
4. Visus skanuotus dokumentus siunčiate Programos operatoriui el. pašto adresu: registracija@nvoprograma.lt iki š. m. kovo 7 d. 16.00 val.
 
Pastaba. Koncepcijos paraiškos forma turi būti atsiųsta ir Word formatu.
 
5. Visus popierinius dokumentus  dedate į voką ir pristatote ar siunčiate Programos Operatoriaus adresu: 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Didžioji g. 5, LT-01128 Vilnius, Lietuva. 
 
Pastaba. Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į Programos Operatoriaus biurą, galutinis terminas yra š. m. kovo 7 d. 16.00 val.
 
Popierinė koncepcijos paraiškos forma su visais privalomais pateikti dokumentais neturi būti specifiškai įrišta, pakanka visus lapus įsegti įsagėle, ar įsegti į aplanką su įsagėle.
 
6. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad trūkstant nors vieno iš šių išvardintų dokumentų, paraiška diskvalifikuojama: paraiškos forma, įstatai, registravimo pažymėjimas, įvykdytų projektų sąrašas (Priedas Nr.7).
 
Daugiau informacijos apie Paraiškų teikimo procesą rasite Gairėse pareiškėjams, ar mokymų medžiagoje.