Projektų istorijos

Baltijos aplinkos forumas surengė advokatavimo mokymus

2014 01 13
Baltijos aplinkos forumas surengė advokatavimo mokymus

Lapkričio 4-6 dienomis vyko mokymai aplinkosaugos srityje veikiančioms NVO „Veiksmingos komunikacijos priemonės siekiant advokacijos tikslų klimato kaitos srityje“. Mokymus vedė pasauliniu mastu žinomas kampanijų ekspertas Chris Rose. Šie mokymai tai bendro projekto su EEA Grants dalis.

Nors besikeičiantis klimatas darys didelę įtaką mūsų visuomenei jau netolimoje ateityje, pastebima, kad Lietuvos visuomenė, politikai ir valdžios institucijos klimato kaitos problemai skiria per mažai dėmesio. Lietuvos NVO turėtų stiprinti savo veiklą ir bendradarbiavimą šioje srityje. Būtent tam ir skirtas projektas „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“. Projektu siekiama sutelkti klimato kaitos srityje veikiančias NVO Lietuvoje ir didinti jų įsitraukimą į klimato kaitos politiką.

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą aplinkos apsaugos srityje. Organizacijos siekis, kad visuomenė gyventų švarioje ir sveikoje aplinkoje, gamtiniai ištekliai būtų tinkamai naudojami, o turtinga gamtinė įvairovė būtų užtikrinta ateities kartoms. Mūsų planetą būtina saugoti ne nuo žmonių, bet drauge su jais.
 
Daugiau informacijos apie vykusius mokymus rasite čia.