Projektų istorijos

Sėkmės mokykla pradeda rengti demokratinio ugdymo principų diegimo planą

2014 01 13
Sėkmės mokykla pradeda rengti  demokratinio ugdymo principų diegimo planą

Sėkmės mokyklos atstovai turėjo unikalią galimybę iš šalies stebėti mokyklos gyvenimą: dalyvavo pamokose, susitiko su mokyklos bendruomene. Vizito tikslas – drauge su mokyklomis parengti individualų demokratinio ugdymo principų diegimo planą, kuris sudarytų sąlygas moksleiviams demokratiją išbandyti praktikoje: aktyviau dalyvauti priimant visai mokyklos bendruomenei svarbius sprendimus, formuoti individualų ugdymo procesą bei turinį.

Sėkmės mokykla jau keletą metų aktyviai domisi demokratinio ugdymo idėjomis ir skatina diskusijas alternatyvaus ugdymo tematika. Siekdama plėtoti demokratinio ugdymo principų taikymą Lietuvos mokyklose, Sėkmės mokykla parengė projektą „Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio ugdymo principus mokyklose“, kuriam finansavimas skirtas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programą.

Daugiau informacijos čia.