Naujienos

FRA pareiškimas dėl neapykantos nusikaltimų aukų padėties

2013 11 11
FRA pareiškimas dėl neapykantos nusikaltimų aukų padėties

Spalio 22 d. Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūra (FRA) išplatino poziciją, kurioje pabrėžė neapykantos nusikaltimų mąstą ir grėsmę. FRA atkreipė dėmesį į tiesioginį ryšį tarp kasdieninių neapykantos nusikaltimų, kurie padaromi gatvėje ir internete, ir didelio masto nusikaltimų, vykdomų ekstremistinių grupuočių ir totalitarinių režimų.  

Šioje pozicijoje vertinamas vadinamojo Pamatinio Sprendimo (2008) poveikis neapykantos nusikaltimų aukų teisių apsaugai. Pamatinis sprendimas - tai pirmasis ES teisės aktas, įtvirtinantis vieningus baudžiamosios teisės standartus kovojant su neapykantos nusikaltimais ES šalyse.  

Pripažindama Pamatinio Sprendimo svarbą kovoje su neapykantos nusikaltimais, FRA pabrėžia šio dokumento trūkumus, tokius kaip nepakankamas dėmesys neapykantos nusikaltimų aukų teisėms bei trumpas neapykantos nusikaltimų pagrindų sąrašas, neįtraukiantis nusikaltimų, įvykdytų lyties, neįgalumo, amžiaus ir seksualinės orientacijos pagrindu. 
 
Pozicijoje FRA pabrėžia susirūpinimą keliančias sritis, kurioms šiandien turi būti skirtas ypatingas dėmesys: „Būtina imtis priemonių, kad būtų pagerinta neapykantos nusikaltimų aukų padėtis ES“. FRA siūlo taikyti 24 įvairias priemones kovojant su neapykantos nusikaltimais – nuo statistinių duomenų rinkimo, informuotumo didinimo bei pasitikėjimo teisėsauga stiprinimo iki griežtesnių bausmių. 
 
Svarų indėlį į FRA veiklą kovos su neapykantos nusikaltimais srityje turėtų įnešti kartu su Lietuvos teisingumo ministerija lapkričio 12 – 13 dienomis Vilniuje organizuojama konferencija „Kova su neapykantos nusikaltimais EU“. 
 
Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas konferencijoje pristatys savo naujausią tyrimą „Neapykantos nusikaltimų aukų teisių apsauga: Lietuvos atvejis“, kurio metu buvo tiriamas teisėsaugos pareigūnų pasiruošimas kovoti su neapykantos nusikaltimais užtikrinant tinkamą neapykantos nusikaltimų aukų teisių apsaugą. 
 
Lapkričio 14 dieną, ŽTSI kaip NVO programos operatorius Lietuvoje drauge su Europos Ekonominės Erdvės Finansinio mechanizmo valdyba organizuoja tęstinį renginį: „NVO programų operatorių tematinį susitikimą dėl neapykantos kalbos, neapykantos nusikaltimų ir pilietinės visuomenės vaidmens“. Šiame susitikime NVO programų operatoriai iš 15 šalių pasidalins gerąja praktika ir aptars tolimesnius žingsnius kovoje su neapykantos kurstymu ir nusikaltimais. Šiame susitikime taip pat dalyvaus ekspertai iš FRA, Europos Tarybos, nevyriausybinių organizacijų, taip pat NVO atstovai iš šalių donorių (Norvegija). 
 
Daugiau informacijos apie Pagrindinių teisių konferenciją žiūrėti čia.
 
Norintys susipažinti su neapykantos kurstymo, neapykantos nusikaltimų tema visą reikalingą informaciją ras dokumente „Neapykantos Kalba Lietuvoje: Dažniausiai Užduodami Klausimai“