Veiklų tvarkaraštis

Detalus planuojamų veiklų tvarkaraštis 

Projektų vykdytojai kas ketvirtį planuoja veiklas bei numatomus darbus ir pateikia el. paštu Projektų priežiūros vadovei detalų tvarkaraštį. 

Detalaus ketvirčio veiklų tvarkaraščio forma