Tarpinės projekto ataskaitos

Tarpinė dalykinė ataskaita

Kas šešis mėnesius nuo projekto pradžios (projekto pradžios data įrašyta sutartyje), per dvi savaites reikia pateikti tarpinę dalykinę ataskaitą.

Pasirašytą dalykinę ataskaitą ir visus priedus (susijusią medžiagą) prašome pateikti elektronine kopija (skanuotą .pdf formatu) el. paštu priskirtai Projektų priežiūros vadovei.

Tarpinės dalykinės ataskaitos forma

Tarpinė finansinė ataskaita

Tarpinę finansinę ataskaitą turite pateikti ne anksčiau nei išnaudojus 80 procentų bendro anksčiau išmokėto avanso. Finansinės ataskaitos lydraštį, deklaraciją, priedus bei finansinę ataskaitą prašome pateikti popierine kopija. Kopija turi būti įrišta į kietą segtuvą, kuriame priedai privalo būti suskirstyti ir sunumeruoti pagal biudžeto eilutes. Ant segtuvo nugarėlės prašome užrašyti organizacijos pavadinimą, sutarties numerį bei atsiskaitymo laikotarpį. Finansinę ataskaitą (be priedų) prašome pateikti ir Excel formatu el. paštu priskirtai Projektų priežiūros vadovei.

! Svarbu, kad visos projekte patirtos išlaidos atitiktų biudžete nurodytas eilutes.

Tarpinės finansinės ataskaitos forma

Patvirtinus tarpinę finansinę ataskaitą, prašome pateikti avansinį mokėjimo prašymą.