Galutinės projekto ataskaitos

Galutinė dalykinė ir finansinė projekto ataskaitos

Pasibaigus projektui projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 45 (jei sutartyje nenurodyta kitaip) dienas turi pateikti galutinę dalykinę ir galutinę finansinę ataskaitas.

Programos Operatoriui  patvirtinus abi ataskaitas, projekto vykdytojas privalo pateikti mokėjimo prašymą galutiniam mokėjimui gauti.

 

Pasirašytą galutinę dalykinę projekto ataskaitą ir visus priedus (susijusią medžiagą) prašome pateikti elektronine (skanuotą .pdf formatu) ar popierine versija priskirtai Projektų priežiūros vadovei.

Galutinės dalykinės projekto ataskaitos forma

Priedas Nr. 1. Poveikių, rezultatų ir kriterijų lentelė

Priedas Nr. 2. Įgyvendinto projekto trumpas aprašymas

 

Pateikiant galutinę finansinę projekto ataskaitą, finansinės ataskaitos lydraštį, deklaraciją ir priedus bei pačią galutinę finansinę projekto ataskaitą, prašome pateikti popierine kopija, įrišta į kietą segtuvą, kuriame priedai privalo būti suskirstyti pagal biudžeto eilutes. Finansinę ataskaitą (be priedų) prašome pateikti ir excel formatu el. paštu priskirtai Projektų priežiūros vadovei.

Galutinės finansinės projekto ataskaitos forma

Patvirtinus galutinę finansinę ataskaitą, prašome pateikti avansinį mokėjimo prašymą.