DSF iniciatyvos

Vienas iš svarbiausių NVO Programos Lietuvoje tikslų yra dvišalių santykių tarp šalių donorių - Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino - ir Lietuvos skatinimas.

Dvišalių santykių vystymo tikslams pasiekti NVO Programos Lietuvoje rėmuose yra suformuotas atskiras fondas, nukreiptas į dvišalių santykių vystymo iniciatyvų rėmimą (toliau – Dvišalių Santykių Fondas, DSF). Bendra DSF vertė yra 462.675,20 LTL (134.000,00 EUR).

Dvišalių santykių vystymo turėtų būti siekiama per bendrų projektų įgyvendinimą, patirties apsikeitimą bei tarpusavio supratimo didinimą. NVO Programa Lietuvoje siekiama paskatinti Lietuvos ir šalių donorių visuomenių tarpusavio pažinimą, idėjų ir žinių mainus, bendrų vertybių diegimą ir palaikymą, tampresnius ryšius tarp asmenų, organizacijų ir bendruomenių.

Bendros dvišalių santykių iniciatyvos vystymo pagrindiniai kriterijai – abipusis interesas, praktinė nauda, tęstinumas.

Informaciją apie finansuotas DSF iniciatyvas rasite paspaudę čia.