Projektai

Kaip NVO Programos Lietuvoje Operatorius, Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su partneriu „OSFL projektai“ 2013 m. kovo 18 d. ir 2014 m. sausio 20 d. paskelbė pirmą bei atitinkamai antrą kvietimus nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų NVO Programai Lietuvoje 2009-2014.
 
Pirmojo kvietimo metu, t.y. 2013 m. rugsėjo 20 d. bei antrojo kvietimo metu, t.y. 2014 m. rugsėjo 23 d. įvykus NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos posėdžiams, kurių metu buvo peržiūrėti Atrankos Komiteto suformuoti rekomenduojamų finansuoti projektų sąrašai, įvertintas Komiteto bei Valdybos numatytų turinio ir finansinių korekcijų įgyvendinimas, bei priimti sprendimai skirti paramą. Žemiau pateiktuose sąrašuose nurodyti NVO Programos Lietuvoje (2009-2014 m. laikotarpio) pirmojo bei antrojo kvietimo dideli bei maži projektai, kuriems skirta parama.
 
I-ojo kvietimo teikti paraiškas finansuojamų projektų sąrašą rasite čia
 
II-ojo kvietimo teikti paraiškas finansuojamų projektų sąrašą rasite čia
 
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad antrojo kvietimo Valdybos posėdžio metu priimtas sprendimas apima tik tuos projektus, kurie Atrankos Komiteto buvo rekomenduoti finansavimui ir neapima rezervo sąraše esančių projektų. Pastariesiems pagal lėšų likutį kiekviename siekiamame poveikyje eilės tvarka pagal sudarytą reitingą yra siūlomas mažesnis finansavimas, nei buvo prašoma paraiškoje, taip pat derinamos kitos projekto įgyvendinimo sąlygos, susijusios su Atrankos Komiteto ir ekspertų pastabomis bei rekomendacijomis. Pilnas II-ojo kvietimo teikti paraiškas finansuojamų projektų sąrašas bus paskelbtas patvirtinus rezervo sąraše esančių projektų finansavimą. 
 
Nuoširdžiai sveikiname visus projektų vykdytojus – džiaugiamės kiekvienu sąraše esančiu projektu ir didžiuojamės galimybe bendradarbiauti su drąsiomis, atviromis bei kompetentingomis Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijomis, turinčiomis didelės patirties demokratijos ir gero valdymo, žmogaus teisių apsaugos, įskaitant ir pažeidžiamas grupes, bei aplinkosaugos srityse.
 
Kaip projektų vykdytojams sekasi įgyvendinti projektus skaitykite skiltyje Projektų istorijos