Partnerystė

Šioje skiltyje rasite visą informaciją, skirtą organizacijų partnerystei NVO Programos Lietuvoje kontekste. 

NVO Programos Lietuvoje rėmuose nevyriausybinės organizacijos yra skatinamos užmegzti ir plėtoti partnerystės ryšius su EEE mechanizmo šalimis-donorėmis, šalimis-paramos gavėjomis, Lietuvoje veikiančiomis NVO, o taip pat kurti asocijuotas partnerystes su vietos ir centrinės valdžios institucijomis, atsižvelgiant į bendro intereso, bendrų rezultatų ir tvarumo kriterijus. Netrukus šioje svetainėje bus pristatyta speciali skiltis, skirta organizacijoms, norinčioms paskelbti apie ieškomus partnerius bei partnersytės projektų idėjas. 

 

NVO Programos Lietuvoje rėmuose partnerystės bei asocijuotos partnerystės galimos tik su šalių-donorių bei šalių-paramos gavėjų organizacijomis (papildoma partnerystei tinkama valstybė – Baltarusija).

Tinkamos partnerystėms/asocijuotoms partnerystėms šalys:

  • Donorų šalys: Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas
  • Paramos gavėjos: Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Graikija, Vengrija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija.
  • Specialiai Lietuvai taikoma išlyga dėl šalies dvišalėms partnerystėms: Baltarusija

Taip pat leidžiama kviesti ekspertus iš bet kurios ES šalies ir mokėti jiems atlygį už suteiktas paslaugas, tačiau būtina laikytis viešųjų pirkimų taisyklių. Gairėse pareiškėjams paaiškinta, kokių pirkimo taisyklių turi laikytis NVO, kurios nėra perkančiosios organizacijos. NVO, kurios yra perkančiosios organizacijos, turi atlikti pirkimus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais reikalavimais.

 

Programos įgyvendinimo metu sieksime pateikti kuo daugiau informacijos apie donorų šalių organizacijas, tačiau jau dabar galite susisiekti su pagrindinėmis Norvegijos ir Islandijos nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis visą tų šalių NVO sektorių. Šių organizacijų kontaktai pateikti skiltyje "NVO atstovai donorų šalyse".