Naudingi dokumentai

Čia rasite Europos Tarybos ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros dokumentus, susijusius su neapykantos kurstymu, rasizmu ir ksenofobija, homofobija, antisemitizmu, daugiakultūriniu supratimu, romų įtrauktimi, lyčių lygybe ir kt.

Antisemitizmas

Etniškumas

Ksenofobija

LGBT teisės

Lyčių lygybė

Mažumų teisės

Migrantų teisės

Prekyba žmonėmis

Romų teisės

Smurtas šeimoje

Vaikų teisės

Žmogaus teisės

Žmonių su negalia apsauga

Konvencijos ir kiti dokumentai

I-ojo kvietimo teikti paraiškas Gairės pareiškėjams