II-asis kvietimas

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su partneriu „OSFL projektai“ 2014 m. sausio 20 d. paskelbė antrą kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų NVO Programai Lietuvoje 2009-2014.

NVO Programos Lietuvoje tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.

Per antrąjį kvietimą gavome 97 didelių projektų koncepcijų paraiškas ir 148 mažų projektų paraiškas.

Didelių projektų koncepcijų paraiškų daugiausiai parengta Pažeidžiamų grupių srityje. Daugiau nei 20 proc. koncepcijų yra susijusios su daugiau nei viena paramos sritimi. 

Pateiktų didelių projektų koncepcijų vertė 41.227.916 Lt, iš NVO Programos prašoma suma - 37.110.173 Lt.

Mažų projektų paraiškų daugiausia parengta Demokratijos ir gero valdymo bei Pažeidžiamų grupių srityse.

Pateiktų mažų projektų vertė 18.752.865 Lt, iš NVO Programos prašoma suma - 16.823.981 Lt.

Su II-ojo kvietimo metu pateiktų didelių projektų koncepcijų sąrašu galite susipažinti čia.

Su II-ojo kvietimo metu pateiktų mažų projektų sąrašu galite susipažinti čia.