I-asis kvietimas

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su partneriu „OSFL projektai“ 2013 m. kovo 18 d. paskelbė pirmą kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų NVO Programai Lietuvoje 2009-2014.
 
NVO Programos Lietuvoje tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.
 
Per pirmąjį kvietimą gavome 144 didelių projektų koncepcijų paraiškas ir 209 mažų projektų paraiškas.
 
Didelių projektų koncepcijų paraiškų daugiausiai parengta Demokratijos ir gero valdymo srityje. Daugiau nei 35 proc. koncepcijų yra susijusios su daugiau nei viena paramos sritimi. 
 
Pateiktų didelių projektų koncepcijų vertė 64.426.101 Lt, iš NVO Programos prašoma suma - 57.641.249 Lt.
 
Mažų projektų paraiškų daugiausia parengta taip pat Demokratijos ir gero valdymo bei Pažeidžiamų grupių srityse.
 
Pateiktų mažų projektų vertė 26.625.705 Lt, iš NVO Programos prašoma suma - 23.776.055 Lt.
 
Su I-ojo kvietimo metu pateiktų didelių projektų koncepcijų sąrašu galite susipažinti čia.
 
Su I-ojo kvietimo metu pateiktų mažų projektų sąrašu galite susipažinti čia.