DSF paraiškos

Vienas iš NVO Programos Lietuvoje tikslų yra dvišalių santykių tarp šalių donorių - Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino - ir Lietuvos skatinimas. 2013 m. kovo 15 d. NVO Programos Lietuvoje operatorius paskelbė kvietimą teikti paraiškas Dvišalių Santykių Fondo (DSF) paramai gauti. Bendra DSF vertė yra 462.675,20 LTL (134.000,00 EUR).
 
Dvišalių santykių vystymo turėtų būti siekiama per bendrų projektų įgyvendinimą, patirties apsikeitimą bei tarpusavio supratimo didinimą. NVO Programa Lietuvoje siekiama paskatinti Lietuvos ir šalių donorių visuomenių tarpusavio pažinimą, idėjų ir žinių mainus, bendrų vertybių diegimą ir palaikymą, tampresnius ryšius tarp asmenų, organizacijų ir bendruomenių.
 
Bendros dvišalių santykių iniciatyvos vystymo pagrindiniai kriterijai – abipusis interesas, praktinė nauda, tęstinumas.
 
DSF lėšos skirstomos pasitelkiant šias dvi priemones:
 
Priemonė A (“sėklų fondas”) – partnerių donorų šalyse paieška laikotarpiu iki paraiškų projektų finansavimui iš pagrindinio NVO Programos Lietuvoje fondo rengimo pradžios ir rengiant paraiškas, partnerystės užmezgimas (vystymas), bendros projekto paraiškos rengimas. Priemonei numatoma skirti apie 60% DSF lėšų.
 
Priemonė B (“tinklaveikos fondas”) – tinklaveika, patirties, žinių ir įgūdžių apsikeitimas, gerosios praktikos pavyzdžių įsisavinimas tarp projektų vykdytojų ir šalių donorių organizacijų. Šias veiklas galima vykdyti nuolat per visą NVO Programos įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau negu iki 2016 m. balandžio 30 d. Priemonei numatoma skirti iki 40% DSF lėšų.
 
Šiuo metu pateikta 15 paraiškų. Informaciją apie jas rasite paspaudę čia.