Partnerių paieška

IEŠKOME PARTNERIŲ DARBUI SU PAŽEIDŽIAMOMIS GRUPĖMIS

Patalpinta 2013-05-15

VšĮ Sisteminių sprendimų institutas ieško partnerių bendradarbiauti įgyvendinant programas pagal ES finansavimą darbui su pažeidžiamomis grupėmis:
- vaikais ir jaunimu, esančiais rizikos grupėse,
- socialinės atskirties asmenimis,
- neįgaliais ir/ar psichikos sutrikimų turinčiais vaikais bei jų šeimomis,
- prekybos žmonėmis aukomis, smurto lyties pagrindu ir/ar smurto šeimoje aukomis.

Siūlome jums pasinaudoti sisteminės-fenomenologinės psichologijos – šeimos konsteliacijų (išdėstymų) metodo galimybėmis. Šis metodas, orientuotas į problemos sprendimą bei naujos kokybės santykyje su aplinkiniais, šeimos nariais ir pačiu savimi atradimą „čia ir dabar“.
Manome, kad derinant šeimos konsteliacijų metodą su jūsų naudojamais metodais bei žiniomis galime kur kas giliau pažvelgti į problemų priežastis ir rasti efektyvesnius jų sprendimo būdus, taip suteikdami daugiau realios ir ilgai išliekančios pagalbos klientams. Be to sisteminės žinios gali būti naudingos ne tik profesine prasme, bet ir kiekvienam specialistui asmeniškai.

Susisiekime.
VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS
Tel.: +370 637 74700, +370 620 91691
El.p.: info@konsteliacijos-d.lt
www.konsteliacijos-d.lt

Kontaktai
Organizacija: VšĮ Sisteminių sprendimų institutas
Adresas korespondencijai: Kazimieras D. Daugėla, K. Škirpos g. 6-29, LT-49212 Kaunas
Atstovo vardas ir pavardė: Kazimieras D. Daugėla
El. paštas: info@konsteliacijos-d.lt
Kontaktinis tel.: +370 637 74700, +370 620 91691
Internetinė svetainė: www.konsteliacijos-d.lt
  • Rizikos grupė vaikai ir jaunimas
  • ŽIV/AIDS paveikti žmonės
  • Turintys psichikos sutrikimų ir/ar negalią vaikai bei jų šeimos
  • Romų diskriminacija
  • Rasizmas, ksenofobija, antisemitizmas
  • Homofobija
  • Smurtas šeimoje (ir smurtas lyties pagrindu)
  • Prekyba žmonėmis